logo Kapcsolat Információ Pedagógusaink Bemutatkozás

Bemutatkozás

Gólyafészek napközi, bölcsõdei óvodai ellátás

A Gólyafészek napközi 2016 óta mûködik. Azért alakult, hogy a Gólyában dolgozók, illetve a Gólya Közösségi Ház vendégei számára nyújtson minõségi gyermekfelügyeletet, segítse a gyermekek nappali elhelyezését, amíg a szülõ dolgozik, ügyeket intéz vagy pihenni szeretne, illetve, hogy lehetõségünk legyen alternatívát biztosítani gyermekeink számára az állami bölcsik és ovik mellett.
Napközink szeretettel várja a már totyogó gyermekeket egészen az 5. életévüket betöltött óvodás korú gyermekekig, hiszen jegyzõi engedéllyel lehetõséged van gyermekedet az állami intézményeken kívül más, megfelelõ ellátást nyújtó intézménybe is íratni, mint például a Gólyafészek Napközibe.
Mivel Waldorf szemléletû óvónõ irányításával indult vegyes életkorú csoportunk, ezért elsõsorban olyan gyermekeket és szüleiket várjuk, akik számára a közösség és a természetközeliség kulcsfontosságú, és akik nyitottak az alternatív pedagógiák felé.
A pedagógiai és kisgyermek-nevelési elveink: fejlõdésközpontúság, élményalapú pedagógia, egyéni igények maximális figyelembevétele.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekként és szülõként is tudd, a te napközidet te is alakítod. Kérünk, hogy ezt vedd figyelembe, amikor jelentkezel hozzánk, ugyanis a közös munka, ünnepek, beszélgetések a teljes év során jellemzõek, így résztvevõ jelenlétetek a napközi életének szerves része.

Pedagógusaink

A gyerekek Adrival, Hettivel és Évivel töltik a napot.

Adri

Jeles Adrienn

Óvodapedagógus
 

×

Jeles Adrienn

Adri

Jeles Adrienn vagyok, 27 éves és az ELTE Tanító-és Óvóképzõ karán diplomáztam német nemzetiségi szakirányon óvodapedagógus hallgatóként 2015-ben.
Három évet óvodapedagógusként dolgoztam egy Waldorf óvodában (2018-ig), ahol pályakezdõként helyezkedtem el.
Idõközben a pedagógusok elõmeneteli rendszerében minõsítõ vizsgát szereztem, így most Pedagógus I.fokozatba lépett óvónéni vagyok.
A waldorf pedagógiával egyenlõre csak megfigyelõként és gyakorlati úton volt szerencsém ismerkedni, de célom a lehetõ legjobb tudásom szerint egy olyan napközi kialakítása, melyet a waldorf pedagógiai szellemiség mentén formálhatok.
A Gólyafészek napközi megfelelõ hely és közeg számomra, amely által kibontakozhatok, új ismereteket, tapasztalatokat szerezhetek, egy közösség aktív tagja lehetek.
A munkámban és a magánéletemben a kiegyensúlyozottságot szeretem, empatikus, elfogadó, lelkiismeretes és nyugodt személyiség vagyok. Szeretem, ha a felmerülõ problémákat kimondva megoldást találunk bármilyen élethelyzetben. Fontos számomra az együttmûködés, a kölcsönös elfogadás, jó kommunikáció, szakmai kapcsolat a kollégámmal.

Hetti

Gács Henrietta

Óvodapedagógus
 

×

Gács Henrietta

Hetti

Gács Henrietta vagyok, Pécsett születtem 1992-ben. Mindig is foglalkoztatott a gyermekekkel folytatott munka gondolata, de a gimnázium után kisebb vargabetû következett, tájrendezõ- és kertépítõ mérnöknek tanultam. Miután az alapképzést elvégeztem, fél évet Dániában töltöttem, ahol volt alkalmam belekóstolni abba a tevékenységbe, melyet a késõbbiekben folytatni szerettem volna. Zenés-játékos alkalmakat tartottam kint élõ magyar gyermekek számára.
Miután hazajöttem, elvégeztem az óvodapedagógia szakot az ELTE-n. Már az egyetem legelején megfogalmazódott bennem, hogy kizárólag olyan helyen tudom magam elképzelni pedagógusként, ahol a gyermekekre és azok személyiségére igazi kincsként tekintenek, ahol a lehetõ legjobban megvalósulhat az egyéni bánásmód, odafigyelés és feltétel nélküli elfogadás. Éppen ezért, már az egyetem három éve alatt is kutakodtam azon intézmények után, melyekben ez megvalósul. Így találtam rá egy Waldorf óvodára, és már a képzés három éve alatt alkalmam adódott a mindennapjaik részévé válni. Végül a diplomám megszerzése után egy évet dolgoztam abban az intézményben, mint óvodapedagógus.
A Waldorf-pedagógia bizonyos szempontból nagyon közel áll hozzám, fõleg a tekintetben, hogy a gyermeket egyszeri és megismételhetetlen individuumnak tekinti, valamint az óvodai létben történõ együttélés szelíd és rendkívül tudatos módszerei kapcsán. A továbbiakban is ezen szemlélet és módszerek mentén tudom elképzelni a pedagógiai munkámat, ugyanakkor nyitott vagyok egyéb alternatívák megismerésére, alkalmazására is, amennyiben az a gyermekek igényeibõl, valódi szükségleteibõl indul ki.
Lelkesedéssel várom a Gólyafészek napközi kialakításában és mûködtetésében való részvételt. Azt remélem, hogy a munkám során és a Gólya közösség tagjaként kibontakozhatok és megélhetem a kreativitásomat.
Rendkívül fontos szerepet tölt be az életemben a zene, az éneklés. Ez a gyermekekkel együtt töltött idõben is erõteljesen megmutatkozik. Emellett a jóga is nagy hangsúlyt kap a mindennapjaim során. Játékos formában ezt a gyermekek felé is szívesen közvetítem óvodán/iskolán kívüli gyermekjóga foglalkozások keretein belül.
A személyiségemet tekintve nyitott, vidám természetnek tartom magam, végletekig türelmes és elfogadó vagyok, fõleg a gyermekekkel szemben. Fontos számomra az egymás felé tanúsított tisztelet, legyen szó kollégákról, szülõkrõl vagy gyermekekrõl. Bizalommal fordulok az emberek és úgy összességében az élet felé. Tekintve, hogy a 0-7 éves korosztály számára rendkívül erõs mintaként szolgálunk, úgy gondolom, hogy elengedhetetlen ezt a fajta bizalmat hitelesen közvetíteni, és ezáltal elültetni annak a meggyõzõdésnek a csíráját, hogy az élet jó.

Evi

Gönczi Éva

Waldorf kézimunkatanár
 

×

Gönczi Éva

Evi

A nevem Gönczi Éva, Budapesten születtem 1988-ban. A diplomámat a MOMÉ-n szereztem, mint szövött anyag tervezõ iparmûvész, de az egyetem után sokáig nem foglalkoztam mûvészettel. Pár év önkeresés után jöttem rá, hogy ami inspirál az életemben, az a nevelés és a gyógyítás.
Ami ezen belül a legjobban érdekel az gyereknevelés a mûvészet és a természetes környezet adta terápia és a természetes gyógymódok. Szívesen foglalkozok állatokkal, egyik kutyámmal kijártuk a terápiás kutya iskolát. Õ sajnos azóta már nincs velem.
Két éve kezdtem el a Waldorf Pedagógiai Intézet Kézimunka tanár képzését és még van egy évem. Számomra jelenleg a 0-7 éves korosztály mély megismerése a leglelkesítõbb, ezért nagyon boldog vagyok, hogy a Gólyafészek Napköziben lehetõségem nyílik kisgyerekekkel foglalkozni.
A gyermekre kicsit úgy tekintek, mint egy magra, aki magában hordozza az összes tudást, amire szüksége van a saját tiszta lényének kibontakoztatásához. Úgy gondolom, a mi dolgunk, hogy támogassuk, segítsük õket, példát, kedvet, szeretetet adjunk nekik ebben a folyamatban. Ellentétben azzal, hogy különbözõ, elõre meghatározott sémákba szorítsuk õket.
Nekünk kell megteremteni a fizikai, lelki, szellemi környezetet, ami az egyén önálló egészséges fejlõdéshez szükséges.
Személyiségemet talán a szeretetre és nyitottságra való törekvéssel határoznám meg, ha lehet ilyet. Igyekszem vidámnak pozitívnak és békésnek maradni minden szituációban. Természetesen ez nem mindig sikerül. Szeretem komolyan venni, amit csinálok és a felmerülõ problémákra úgy tekinteni, mint a fejlõdés lehetõségére. Nagyon fontosnak tartom a nyitott és õszinte kommunikációt, az elfogadást és a bizalom terének megteremtését, ez szerintem elengedhetetlen alapja egy erõs közösségnek.
Nagyon várom, hogy megismerkedjünk egymással mind.

Informormációk

Tudnivalók, hasznos információk

 

Általános információk

Hétfõ 07:30 - 16:30
Kedd 07:30 - 16:30
Szerda 07:30 - 16:30
Csütörtök 07:30 - 16:30
Péntek 07:30 - 16:30
07:30-tól Érkezés a Gólyafészekbe
07:30-09:30 Reggelizés, szabad játék, napi alkotói-mûvészeti tevékenységek
10:00-10:15 Elpakolás
10:15-11:00 Reggeli kör
11:00-12:00 Játék a szabadban
12:00-12:15 Készülõdés az ebédhez: öltözködés, kézmosás
12:15-12:50 Ebéd
12:50-13:00 Mese
13:00 Elbúcsúzunk azoktól, akik hazamennek és nem alszanak a napköziben
13:00-15:00 Fogmosás, átöltözés, alvás
15:00-16:30 Uzsonna, szabad játék, hazaindulás
2019. szeptember 2. Elsõ napközis nap
2019. október 23. (szerda) Nemzeti ünnep (szünnap)
2019.október 28. (hétfõ) -november 01. (péntek) Õszi szünet (Utolsó nap: okt. 25, elsõ nap: nov. 4.)
2019. december 23. (hétfõ) – január 3. (péntek) Téli szünet (Utolsó nap: dec. 20, elsõ nap: jan. 6.)
2020. február 24. (hétfõ)- február 28. (péntek) Farsangi szünet/ Síszünet (Utolsó nap: febr. 21., elsõ nap: márc. 02.)
2020. április 9. (csütörtök)- április 17. (péntek) Húsvéti szünet (Utolsó nap: ápr. 08., elsõ nap: ápr. 20.)
2020.május 1. (péntek) Munkaszüneti nap (szünnap)
2020. június 01.(hétfõ) Pünkösd (szünnap)
2020. június 15. Nyári szünet

Amennyiben érdeklõdsz, kérlek, vedd fel a kapcsolatot:

golyafeszekkom@gmail.com
+36 30 4985 274

Megbeszélünk egy személyes találkozót, ahol a csoportéletbe is bepillantást nyerhettek gyermekeddel, majd ha tetszett a napközink, akkor egy jelentkezési lap kitöltése és a további részletek megbeszélése után már kezdõdhet is a beszokás, ami egyénileg eltérõ idõt vehet igénybe.

Mûködés

Közösségi napközinként definiáljuk magunkat, ami azt jelenti, hogy mi nem gyermekmegõrzõ vagyunk, hanem egy közösség, aminek tagjai gyermekeiket szeretnék egy számukra biztonságos közegben tudni. Pedagógusaink nagy hangsúlyt fordítanak a közös játékokra, az együtt töltött minõségi idõre. Napközink, bár hivatalosan nem Waldorf intézmény, azonban elveiben a Waldorf szellemiség az iránymutató.
Emberközpontú, érzelmi biztonságot nyújtó és szabad, kreatív szellemi jelenlétet ad, természetközeli és a mûvészeti nevelést elõtérbe helyezi.
Csoportjaink kislétszámúak és kevert életkorúak. Ezt jóval életszerûbbnek találjuk, mint a korcsoportos bontást.
A napközink nem alkalmaz sem gazdasági, sem takarító személyzetet. A szülõk közössége egymással megállapodva és közösen végzi a felmerülõ feladatokat. Minden feladatkörnek van egy felelõse, aki megszervezi, hogy az adott dolog el legyen intézve (pl. a kifogyóban lévõ papírzsebkendõt újratöltse valaki). Így igyekszünk fenntarthatóan mûködtetni a Gólyafészek Napközit. A vállalt feladatokat és elvégzésüket a havidíj csökkentésével tudjuk kompenzálni. Azok a szülõk, akik feladatkört vállalnak, rendszeres idõközönként megbeszélést tartanak, hogy az információk folytonosak és elérhetõek maradjanak.

A napközi nyitvatartásán kívül is szervezünk közös programokat ünnepekhez, de akár adomyánygyûjtõ bulikhoz kapcsolódóan is.

Havidíjas rendszerünk van az alábbiak szerint.

2 napos 27.000 Ft
3 napos 40.000 Ft
4 napos 53.000 Ft
5 napos 65.000 Ft

A havidíj tartalmaz napi 1 meleg ételt gyermeked számára, amelyet a Gólya konyhája készít el.
A havi díjakat nyáron is kérjük befizetni.
Beiratkozáskor 20.000 Ft beiratkozási díjat, egy havi kauciót és az elsõ havi díjat kérjük befizetni.
A havidíjak változásának jogát fenntartjuk.

Szabályzatok

Kapcsolat

Kérdésed van? Keress minket az alábbi elérhetõségeken!

 

Gólyafészek napközi:

1089 Budapest, Orczy út 46-48.
golyafeszekkom@gmail.com
facebook.com/golyafeszekbokay
 

Kapcsolattartó:

Kornai-Varga Lilla
+36 30 4985 274

 

Nyitvatartás:

Hétfõtõl péntekig 07:30 - 16:30